Priznanja

Locale Storico

Vključitev na seznam zgodovinskih knjigarn v Italiji

2015
(Associazione Librerie Storiche ed Antiquarie d’Italia)

Vključitev v seznam trgovskih podjetij z zgodovinsko vrednostjo

2007
(Dežela Furlanija Julijska krajina)